NAV 465 – TEKNOLOGJI TE AVANCUARA INDUSTRIALE


KURSI: 

NGARKESA:

Master Profesional 

Semestri zgjat

Operacione Industriale dhe Navale 

15 jave

Leksione 3   ore
Seminare 2    ore
Detyra Kursi 1 (nje)
Pune Laboratori —–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Kuptimi i T.A.I, karakteristikat e tyre Shembuj. Koncepte mbi teknologjite e avancuar industriale dhe klasifikimi i tyre. Teknologjite e avancuar industriale mbi perzgjedhjen, prodhimin dhe testimin e materialeve industriale.  Proceset e prodhimit, kontrollit, per industrine. Sinteza e kerkesave per industrine ne te ardhmen. Kerkesat e materialeve per industrine e se ardhmes. Rezistenca ndaj korrozionit, rezistenca ne veshje, materialet e temperaturave te larta, modelet e materialeve dhe databaset, etj. Programet per materialet, programet e avancuara industriale per materialet, programet per materialet kompozite me fibra qeramik te vazhduar. Teknologjite e avancuar industriale mbi prodhimin dhe testimin e detaleve me saldim. Teknologjite e avancuar industriale per prodhimin, riparimin dhe sherbimin e mjeteve detare Teknologjite e avancuar industriale per metodat e mbrojtjes korrodive te mjeteve detare Teknologjite e avancuar industriale per perdorimin e CAD-CAM ne industrine navale. Teknologjite e avancuara industriale per operacionet portuale si dhe menaxhimin e mjeteve detare.