MTH 532 – MODELET AKTUARIALE, NGJARJET E JETES 2


KURSI:                             Master i Shkencave Matematike-Finance dhe Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 4 ore
Seminare 3 ore
Detyra Kursi
Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs mbulon materiale për Shoqërinë Aktuare per provimin e MLC-se, modelet aktuariale, pasigurite e jetes: Proceset Poisson dhe Proceset Markov dhe materiale për Shoqërinë Aktuarë per provimin e MEF-it , Ekonomi Financiare.