MTH 410 – METODAT KOMPJUTERIKE NE FINANCE


KURSI:                             Master Shkencor Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Monte Karlo, ndryshimet e fundme, pemët dhe metodat e transformimit për zgjidhjen numerike të   ekuacioneve diferenciale te pjeseshme në finance. Theksi është në çmimet e derivative të sigurisë.