MTH 227 – EKUACIONE DIFERENCIALE TE PJESSHME


KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 2 ore
  Seminare 1 ore
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori

 

PËRSHKRIMI I LËNDËS

Ne kete lende do te pershkruajme njohurite themelore per zgjidhjen analitike te ekuacioneve diferenciale te pjesshme me metoden e ndarjes se varjablave. Ketu do te permendim ekuacionin e tipit parabolik, eliptik dhe hiperbolik. Do te flasim per ekuacionet te diferenciale te pjesshme te tipit Laplas dhe te tipit Dirikle.Me pas do te flasim per zgjidhjen e ekuacioneve me derivate te pjesshme me ane te medoses se transformimit te Lasplasit dhe me ane te metoses se transformimit Fuire.Gjithashtu do te tregojme dhe menyren e aplikimit te ekuacioneve diferencjale ne Fizike (ne shperhapjen e valeve, ne shperndarjen e nxehtesise, etj)