MTH 200 – EKUACIONE DIFERENCIALE STOKASTIKE


KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore
  Detyra Kursi (1 – nje)
  Pune Laboratori (0-zero)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Browniane, integralet stokastike dhe difuzionet si zgjidhje e ekuacioneve diferenciale stokastike. Funksionet e difuzionit dhe lidhja e tyre me ekuacionet diferenciale te pjesshme. Perafrimi i difuzionit me levizjen e rastesishme.