MEK 356 – MOTORA ME DJEGIE TE BRENDESHME


KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike

NGARKESA:                            

Semestri zgjat               15 jave

Leksione                         2 ore

Seminare                        2  ore

Detyra Kursi                  1 (nje)

 

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Njohuri te pergjitheshme per motorat. Shenime historike. Klasifikimi.Cikli i punes se motorit alternative. Organet kryesore te motoreve.Ciklet real te punes se motoreve. Diagramat e presioneve. Ciklet reale. Ndryshimi i tyre nga ciklet termodinamik. Parametrat dhe permasat kryesore te motoreve. Bilanci termik. Fuqite e motorit. Presionet e mesme te trupit te punes. Regjimet e punes-Rregullimi i fuqise. Karakteristikat e punes se motorit. Regjimet e punes se motorit. Dinamika e mekanizmit lekundes. Kinematika e mekanizmit. Forcat dhe momentet gjate punes se motorit. Ballancimi i motorit. Njetrajtshmeria e rrotullimit te boshtit motorrik. Logaritja e volantit. Balancimi teorik per z te ndryshem. Konstruksioni i motorit. Kerkesat qe shtrohen perpara tij. Trupi i motorit. Cilindrat dhe kemishat e cilindrave. Karteri-shtrati. Koka e motorit. Kushinetat e bushtit motorik.