MEK 251 – TERMODINAMIKE E APLIKUAR


KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 30 ore
  Seminare 15 ore
  Detyra Kursi 1

 

PERSHKRIMI I LENDES

Njohuri themelore te termodinamikes, puna, nxehtesia, sistemi i hapur, sistemi i mbyllur,  gazet ideal, gazet e perzier, ligji i pare, ligji i dyte, ajri i lagesht, rrjedhja e gazeve, shtypja e gazeve,  ciklet e motoreve me gaz dhe me avull, ciklet e makinave ftohese dhe te pompave te nxehtesise, perciellshmeria termike, konveksioni natyral dhe i detyruar, rrezatimi termik, transmetimi i nxehtesise ne forme te pergjithshme, pajisjet e transmetimit te nxehtesise.

LITERATURA:

1. Termoteknika,                                                                               I.Demneri, Shtjefni, R.Karapici, Tirane 2007

2.   Termoteknika ne shembuj                                                        I. Demneri, A.Shtjefni, R. Karapici, Tirane 2005 ose 2008

3.Introducion to thermodinamics and heat transfer                 Y.A.Cengel,  New York

4.Thermodynamics                                                                           Keneth Wark, USA 1983