MAT 490 – PRAKTIKE NE MESIMDHENIE


KURSI:                             Master Profesional Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Praktika ka per qellim zbatimin konkret te njohurive te fituara nga lendet. Studentet do te praktikojne njohurite duke qene aktiv ne mjediset shkollore dhe do te nxiten te analizojne praktikat e tyre permes detyrave dhe problemeve te ndryshme..