MAT 480 – HISTORIA E MENDIMIT MATEMATIK


KURSI:                     Master Profesional     Matematikë

NGARKESA:             

Semestri zgjat           15 jave

Leksione                      2. ore

Seminare                   –

Detyra Kursi             (1)

Pune Laboratori         (-)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Programi i Lëndës së Historisë së Mendimit Matematik , konsiston në njohjen e studentëve me etapat e zhvillimit të matematikës në shekuj, gjë e cila është e lidhur ngushtësisht me zhvillimin njerzor ndër shekuj. Kjo lëndë do të trajtojë nga ana historike etapat në të cilat ka kaluar zhvillimi matematikor i njerëzimit. Përshkrimin do ta fillojmë që nga lashtësia e largët, që në kohën kur njerëzit jetonin në koloni dhe rregullat

minimale(që ne njohim sot) nuk egziztonin. Më pas do ndalemi në Babiloninë e lashtë, ku kemi një nga bumet e zhvillimit njerëzor dhe matematikor. Më pas do kalojmë në arabi ku kemi aritje të shkëlqyera të matematikës, me pas në Egjiptin e Lashtë, ku shumëkush e di që zhvillimi njerëzor ka hedhur hapa gjigandë, po ashtu edhe zhvillimi matematikor. Më pas ne Greqinë e lashte duke shëtitur nëpër akademitë e ndryshme.

Pra pa u zgjatur do bejmë një shtëtitje ndër Shekuj dhe vite, si dhe nëpër qëndrat e zhvillimit. Gjithashtu do bejmë një ndalesë në cdo profill të matematikanëve kryesorë të perjudhave të ndryshme, do flasim për aritjet e tyre.