MAT 398 – TEZË DIPLOME


KURSI: Bachelor Matematike-Finance
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
Leksione
Seminare
Detyra Kursi

 

PËRSHKRIMI I LËNDËS:

Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne kurrikulen perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe prezantim me goje.