MAT 390 – TEORI KODESH


KURSI:                     Bachelor Matematike, Shkenca kompjutacionale
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Teoria e kodimit merret me problemin e komunikimit me një kanal me zhurma, ku disa nga pjesë të mesazhit mund të ndryshohen gjate transmetimit. Përtej aplikimit të saj të menjëhershëm dhe të komunikimit te saktë, teoria kodim është bërë një mjet i rëndësishëm në teorinë e shkencave kompjuterike, dhe në mënyrë të veçantë në fushen e shkencave kompjuterike. Disa nga temat qe do te trajtohen ne kete kurs jane: kodimi, kodet bllok dhe kodet instantan, kodet Huffman, entropa, teorema Shannon, distanca Hamming, teorema themelore Shannon, kodet sistematike, kodet perfect, kodet Hamming, kodet Hamming në GF (q), kodet e Hadamard-it, kodet Reed – Muller, kodet Golay, tabelat Standarde, kodet ciklike.