MAT 361 – ANALIZE NUMERIKE


KURSI:

 

NGARKESA:

Bachelor

 

Semestri zgjat

 Matematike

 

15 jave

  Leksione 3 ore
  Seminare 2 ore
  Detyra Kursi 0
  Pune Laboratori 0

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete lende trajtohen temat kryesore te analizes numerike duke filluar me teorine e gabimeve, zgjidhjen e ekuacioneve  dhe sistemeve te ekuacioneve duke vazhduar me interpolimin, perafrimin, diferencimin dhe integrimin numerik te funksioneve.