MAT 254 – KALKULUS III


KURSI:                                Bachelor Matematike, Matematike-Finance, Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 2 ore
  Seminare 2 ore
  Detyra Kursi 0
  Pune Laboratori 0

 

PERSHKRIMI I LENDES

Studion vektoret , kordinatat polare , gjeometrine tridimensionale njehsimet diferenciale te funksioneve me disa variabla , ekuacionet diferenciale te perpikta , integralet e shumefishte , integralet e vijes dhe siperfaqes , fushat vektoriale.