MAT 251 – ANALIZE REALE 2


KURSI: Bachelor  Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 2 ore
  Detyra Kursi 0
  Pune Laboratori 0

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs fillohet me konceptin e serive numerike, konvergjenca e serive numerike dhe kriteret e studimit te natyres se serise numerike. Me pas trajtohen vargu funksional, konvergjenca pikesore dhe uniforme e vargut funksional, serite funksionale, konvergjenca pikesore dhe uniforme e serive funksionale.

Ne kapitujt ne vijim trajtojme funksionet me shume variabla, limiti, vazhdueshmeria dhe derivieshmeria e funksioneve me shume variabla. Diferenciali i funksionit me shume variabla.Se fundmi trajtohen integralet jo te vete dhe inegralet e shumefishte.