GERT 131 – GJERMANISHT 1


KURSI:               Bachelor Shk.Kompjuterike, Tek.Informacioni, Informatike, Shk.Kompjutacionale, etj
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 3 ore/jave
Seminare 2 ore/jave
Detyra Kursi
Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën gjermane. Nё këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 të librit “Delfin”.

Kapitujt që do të trajtohen në këtë kurs:

KREU I:     Am Hauptbahnhof

KREU II:    Auf dem Campingplatz

KREU III:   Alltagsgegenstände

KREU IV:   Wer will, der kann

KREU V:    Orientierung und Wege

KREU VI:   Alltag

KREU VII:  Feste und Feiern

KREU VIII: Essen und Trinken

KREU IX:   Umzug und Einrichtung

KREU X:    Umzug und Einrichtung