FIZ 570 – FIZIKE BERTHAMORE DHE KOZMOLOGJI


KURSI: M.S Fizike
Semestri:
Leksione: 4ore /jave
Seminare 2ore/jave
Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

-Ky kurs permban fenomenologjine e bashkeveprimeve te dobta, teorine e grupeve ; modelin e kuarkut

per shperhapjet joelastike,si edhe nje hyrje ne teorite e Gauges per bashkeveprimet e dobta dhe te forta (QCD). Do te diskutohen gjithashtu edhe ceshtje te ndryshme lidhur me fiziken e grimcave elementare.

– Ne pjesen e dyte do te parashtrohet tabloja e krijimit te Universit dhe zhvillimit te tij deri ne ditet e sotme. Ky progres eshte rezultat i teknikave vrojtuese te permiresuara te cilat kane cuar ne zbulimin e galaktikave teper te largeta e deri tek universi i ri i siguruar nga vrojtimet BMC. Nw kwtw kurs do te prezantohet nje retrospektive historike se si idete dhe te dhenat e kane shnderruar Kozmologjine nder shekuj. Per me teper, gjate kursit do te shohim edhe modelet teorike te cilat jane ne perputhje me vrojtimet e realizuara.