FIZ 560 – METODA INSTRUMENTALE TE ANALIZES


KURSI: M.S Fizike
Semestri:
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Nje kurs i avancuar ne metodat instrumentale te kuantifikimit dhe identifikimit te analizes spektrale .An advanced course in instrumental methods of quantification and identification in physics. Vlen te theksohen parimet operuese , interpretimi i te dhenave instrumentale dhe dallimi midis teknikave te ndryshme te perdorura. Gjithashtu do te diskutohet mbi teknikat spektroskopike, kromatografike dhe elektroteknike si edhe aplikimet e tyre ne kerkim.