FIZ 490 – Praktike ne Mesimdhenie


KURSI:                          M.p ne  Mat- Fiz

 

Pershkrimi i Kursit

Mbikqyrje e eksperiences se mesimdhenies se fizikes ne shkollen 9 vjecare nga mentore te perzgjedhur nga departamenti. Zhvillohet me dy pjese: praktika pasive dhe praktika aktive.