FIZ 481 – Historia e Fizikes


KURSI:                          M.p ne  Mat- Fiz

NGARKESA:

Semestri:

Leksione:                      4ore /jave

Seminare                     2ore/jave

Detyra Kursi                3 gjate semestrit

 

 

Pershkrimi i Kursit

Ne kete kurs jepen etapat e zhvillimit historik te fizikes qe nga fillimet e mendimit shkencor deri ne ditet e sotme. Nepermjet zhvillimit historik pasqyrohet evoluimi i ideve fizike dhe i pikepamjeve shkencore te fizikanteve qe kane bere epoke, qe nga Galileo e deri tek Feymani. Gjithashtu jepen edhe interpretime metodologjike te parimeve dhe koncepteve themelore te fizikes klasike dhe kuantike si dhe rishikimi i perfytyrimeve klasike nen optiken e ideve kuanto – relativiste.