FIZ 398 – Teze Diplome


KURSI: B.S Fizike
  Semestri:  
  Leksione:  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs eshte nje kerkim i pavarur nen mbikqyrjen e  departamentit. Tema mund te zgjidhet nga cdo fushe e fizikes. Kerkohet aprovimi i instruktorit. Ne fund kursi konkludon ne nje punim te shkruar mbi kerkimin shkencor dhe me nje prezantim oral