FIZ 342 – Hyrje ne Fiziken Teorike


KURSI: B.S Fizike
Semestri:  
  Leksione: 3 ore /jave
  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs paraqet bazat e fizikes teorike duke perfshire hyrje ne mekaniken teorike, elektrodinamiken teorike dhe mekaniken kuantike, sistemet mekanike, Ekuacionet e Lagranzhit, Hamiltoniani, Parimi i veprimit me te vogel, mekanika e fluideve, ekuacionet e Makswellit, potencialet, fushat.