FIZ 304 – Astrofizike


KURSI: B.S ne Fizike
Semestri:  
  Leksione: 2 ore /jave
  Seminare 1 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs do te perfshihen njohuri nga:Sistemet e matjes dhe mjetet e vezhgimit, sistemi diellor, planetet dhe jeta ne Univers, udhetimet hapesinore, kerkimet per jashtetokesoret, yjet, natyra dhe evolucioni i yjeve, struktura e Galaktikave, Rruga e Qumeshtit, vrimat e zeza, kozmologjia dhe zgjerimi i Universit.