FIZ 261 – Mekanika Klasike


KURSI:  

B.S ne

 

Fizike

  Semestri:  
   

Leksione:

 

3 ore /jave

  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

Mekanika Klasike eshte kursi i pare ne serine e kurseve te fizikes teorike. Ne kete kurs eksplorohet matematika fizike e zhvilluar nga Isaac Newton (1642–1727) dhe me vone nga  Joseph Lagrange (1736–1813) dhe William Rowan Hamilton (1805–1865).  Kursi fillon me nje trajtim te ligjshmerive ne fizike dhe me pas i pershtat ato ne mekaniken Njutoniane. Ne vijim studiohen tre formulimet e mekanikes klasike nga Lagrange, Hamiltonian dhe Poisson . Nepermjet leksioneve do te fokusohemi ne relacionet ndermjet simetrise dhe ligjeve te ruajtjes; levizja tre- dimensionale e grimcave ne sistemet sferike dhe karteziane te koordinatave. Dinamika njutoniane, oshilatori harmonik klasik, forcat qendrore, formulimet e Lagrange dhe Hamilton te mekanikes analitike, momentit kendor, problemet e Keplerit, dinamika e trupit te ngurte etj.