FIZ 231 – Optika


KURSI: B.S ne Fizike
Semestri:
  Leksione: 3 ore/ jave
  Seminare+Lab 2 ore/jave
  Detyra Kursi 6 gjate semestrit
  Laboratore 10 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

FIZ 231 mbulon vetite themelore te perhapjes se drites  dhe bashkeveprimit te saj me lenden nen kuadrin e perafrimeve te optikes gjeometrike dhe optikes valore skalare. Seancat e laboratorit sigurojne nje korrelacion ndermjet teorise dhe praktikes dhe do te ndihmojne ne spjegimin e fakteve se si shkencetaret kane arritur ne teorite e tyre nga qajset eksperimentale brenda nje laboratori.Ne kete kurs perdoret Metoda Shkencore per racionalizimin e punes se kryer dhe u mundeson studenteve te formulojne raportet e tyre laboratorike te krahasueshme me ato te gjetura ne artikuj shkencore. Qellimi i ketij kursi eshte te formoje perceptime shkencore , per driten si nje object fizik me sjellje te dyfishte valore koorpuskulare. Varet nga kushtet eksperimentale nese drita do te shfaqe veti valore ( interference, difraksion) apo veti koorpuskulare (efekti Kompton, efekti Fotoelektrik, cifti electron –pozitron)