DET 498 – TEZE DIPLOME


KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri
  Leksione:
  Seminare:

 

PERSHKRIMI:

Lenda synon t’u mundesoj studenteve qe nepermjet nje teze diplome te bejne kerkim shkencor ne fushen e detarise. Studentet do te drejtohen nga pedagog udheheqes per te pergatitur tezen ne nje drejtim te caktuar te fushes se detarise. Ata do te kryejne pune te pavarur duke shfrytezuar njohurite e tyre te marra gjate vitit dhe nepermjet literatures bashkekohore qe do ta kene ne dispozicion. Teza e diplomes do te jete nje pune kerkimore shkencore qe do te finalizohet me nje paraqitje ne power point