DET 480 – RREGULLAT TREGETARETE TE TRANSPORTIT DETAR


KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri 15 jave
  Leksione: 45 ore
  Seminare: 30 ore

 

PERSHKRIMI :

Te njoh studentin me problematikat e rregullave te transportit te ngarkesave ne anije dhe portet detare.Te studiojne kerkesat qe jane sot per zbatim nga anijet per transportin e mallrave , menyrat e trajtimit te ngarkesave ne rada dhe porte.