DET 475 – Strategjia e Menaxhimit Detar


KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri 15 jave
  Leksione: 45 ore
  Seminare: 30 ore

 

PERSHKRIMI :

Perfitimi i njohurive dhe elementeve analitike ne lidhje me nje strategji efikase per mire – menaxhimin e anijes per sa i perket shfrytezimit ekonomik, portual dhe menyrat e financimit per zoterimin ose blerjen e anijeve. Po ashtu, lenda trajton dhe menaxhimin e sistemit te transportit detar, anijeve te linjave te transportit te rregullta, porteve dhe rendesise se tyre, planifikimit dhe aplikimit te strategjise se anijes, burimeve financiare per ndertimin dhe blerjen a anijeve etj