DET 324 – TEKNIKA DHE MENAXHIM PESHKIMI


KURSI:                       Bachelor ne  Navigacion-Peshkim

NGARKESA:               

Leksione                     45 ore

Seminare                    30 ore

Detyre Kursi               (0)

Laborator                    (0)

 

PERSHKRIMI :

Kjo lende ju jep studenteve njohurite themelore per menaxhimin e peshkimit detar. Gjithashtu studentet do te marin njohuri per teknikat e peshkimit ne det me anijet e peshkimit. Ajo u jep mundesine studenteve te aftesohen ne menyrat e drejtimit dhe te menaxhimit te mjeteve te peshkimit dhe zbatimin e rregullave dhe ligjeve te shtetit shqiptar ne fuqi.