DET 313 – TEORIA DHE TEKNIKA E TRANSPORTIT DETAR


KURSI:                       Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:               

Semestri zgjat            15 jave

Leksione                     45 ore

Seminare                    30 ore

Detyra Kursi               1

Pune Laboratori          –

 

PERSHKRIMI :

Te njoh studentin me problematikat e teknologjise se perpunimit te anijes.Te studiojne kerkesat qe jane sot per zbatim nga anijet per transportin e mallrave terrezikshme,teknologjia e perpunimit te anijeve kontainer,te anijeve pasagjere si dhe te anijeve qe transportojne mallra te ndryshme.