DET 131 – EKOLOGJIA DETARE


KURSI:                       Bachelor     Navigacion

NGARKESA:               

Semestri zgjat            15 jave

Leksione                     45 ore

Seminare                    15 ore

Detyra Kursi               (-)

Pune Laboratori         (-)

 

 

PERSHKRIMI :

Ekologjia Detare është studimi shkencor i jetës detare-habitateve, popullsia, dhe ndërveprimet midis organizmave dhe mjedisit përreth duke përfshirë faktorët jo-jetësore fizike dhe kimike të cilat ndikojnë në aftësinë e organizmave për të mbijetuar dhe riprodhuar dhe faktorët jetësore   qeniet e gjalla ose materiale të cilat direkt apo indirekt prekin një organizëm në mjedisin e tij. Ekologjia Detare është një nëngrup i studimit të biologjisë detare dhe përfshin vëzhgime  biokimike,, nivelet qelizore individuale, dhe të komunitetit si dhe studimi i ekosistemeve detare dhe biosferës. Studimi i ekologjisë detar përfshin gjithashtu ndikimin e gjeologjisë, gjeografisë, meteorologjisë, kimisë dhe fizikës në mjediset detare. Në disa mënyra, ekologjia detare është më komplekse se studimi relativisht i drejtpërdrejtë e një organizëmi të veçantë ose të mjedisit për shkak të ndërlidhjeve të shumta, marrëdhëniet jetësore dhe ndikimin e shumë faktorëve në një mjedis të veçantë.