CS 490 – PRAKTIKE NE MESIMDHENIE


Praktika ka per qellim zbatimin konkret te njohurive te fituara gjate lendeve. Studentet do te praktikojne njohurite duke qene aktive ne mjediset shkollore dhe do te nxiten te analizojne praktikat e tyre permes detyrave dhe raporteve te ndryshme.