CS 446 – PERDORIMI I TEKNOLOGJISE NE MESIMDHENIE


KURSI:                             Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem – Lenda Informatike

KURSI:                             Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 2 ore
  Seminare 1 ore
  Detyra Kursi (3)
  Pune Laboratori (5)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Pergatitja me kompetencat e nevojshme ne perdorimin e teknologjise se informacionit dhe komunikimit ne proceset didaktike te mesimdhenies, duke u përqëndruar në përdorimin e pajisjeve kompjuterike dhe software. Rritja e aftësive pedagogjike dhe të kuptuarit e TIK-ut e cila është thelbësore për përdorimin efektiv të teknologjive të reja në arsim.

Qellimi themelor i perdorimit te teknologjise ne mesimdhenie eshte te siguroj nje proçes me kualitet, dhe me efikasitet ne mesim. Per kete arsye teknologjia ne mesimdhenie duhet te organizohet ne nje menyre te tille qe te sjell realizimin e ketij qellimi.