CS 398 – TEZE DIPLOME


PERSHKRIMI I LENDES

Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne kurrikulen perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe prezantim me goje.