CS 353 – MENAXHIM PROJEKTI


Kursi:
Bachelor Inxhinieri Elektrike, Teknologji Informacioni, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Navale
 Ngarkesa: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 3 ore/jave
Seminare 2 ore/jave
Detyra KursiPune Laboratori 13

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Prezantohen njohuri mbi konceptet, teorite, metodologjite dhe teknikat e menaxhimit te projekteve softuer. Ky kurs trajton rolin e mjedisit ne menaxhimin e projekteve, ciklin e jetes se projektit dhe teknika te ndryshme te planifikimit te punes, kontrollin dhe vleresimin per te arritur objektivat e projektit. Permes ketij kursi diskutohen mjetet korrente ne ndihme te menaxhereve te projektit.