CS 352 – PROGRAMIMI KONKURRENT


KURSI: Bachelor Shkencat Kompjuterike
 NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi

Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Qellimi i ketij kursi eshte t’ju njohe me principet e programimit konkurrent, konceptet dhe algoritmat per menaxhimin te proceseve sekuenciale te njekohshem (threads). Do te mesoni te gjeneroni zgjidhje kompjuterike ndaj problemave konkurrente nepermjet projektimit, implementimit, testimit, te programeve multi-threaded ne Java. Do te trajtohen aspektet sekuenciale, klasat shumefishe, thread-et shumefishe, semaforet, monitoret, dergimi i mesazheve etj.