CS 250 – SISTEME OPERATIVE


KURSI:                  Bachelor Shk. Kompjuterike,Informatike,Tek.Informacioni, Shk.Kompjutacionale
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1 ne semester
  Pune Laboratori 1 ore/jave

 

PERSHKRIMI I LENDES

Qellimi i ketij kursi eshte qe te siguroje nje hyrje per funksionimin e brendshem te sistemeve operative moderne. Ne veçanti, sigurisht do te mbuloje proceset dhe threads, perjashtimit reciprok, CPU scheduling, bllokimin, menaxhimin e kujteses dhe file sistemeve. Studentet duhet te jene te afte te kuptojne funksionin  e elementeve te OS dhe mardheniet e tyre me elemente te tjere te sistemit ne kompleks.

Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike,ku studentet   ne baze te njohurive te madhe dhe keshillave te dhena nga pedagogu do te ndertoje nje sistem operativ te bootueshem nga nje pendrive.