BIO 320 – IHTIOLOGJI


KURSI:                        Bachelor Navigacion-Peshkim
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 15 ore
  Detyra Kursi (1)
  Pune Laboratori (0)

 

PERSHKRIMI:

Ihtiologjia si lende synon te pregatit profesionistet e ardhshem në njohjen e ihtofaunes se vendit tone dhe te teknikave aktuale te peshkimit qe praktikohen ne Shqiperi. Në këtë program do të trajtohen jo vetëm klasifikimi dhe njohja e llojeve të zakonshme të peshqve por edhe metodat dhe ligjet për mbrojtjen e ekosistemeve detare dhe të llojeve të rezikuara me synimin që industria e peshkimit në Shqipëri të mos mbetet një degë e prapambetur dhe e demshme për biodiversitetin shqipëtar, por të kthehet në një hallkë të rëndësishme bashkpunuase në mbrojtjen dhe studimin e mjedisit. Programi synon të jap nje formim të përgjithshëm mbi njohuritë biologjike, teknologjike dhe ligjore të industrise se peshkimit dhe të akuakultures.