BIO 210 – BIOLOGJI DETARE


KURSI:                        Bachelor Navigacion-Peshkim
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 15 ore
  Detyra Kursi (1)
  Pune Laboratori (0)

 

PERSHKRIMI:

Lënda e Biologjisë Detare synon t’u japë studentëve të deges së Navigacion-Peshkim të Vitit të Dytë njohuri bazë mbi: Të njohe studentët me objektin e Biologjisë Detare,

Të njohin grupet kryesore sistematike të gjallesave detare bimore dhe shtazore, Të njihen me morfologjinë, fiziologjinë dhe ekologjinë e gjallesave detare.