[:sq]Njoftim Punesimi prane departamentit te biologjise FSHT[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 75, datë 11.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PER VITIN AKADEMIK 2019-2020, PRANE DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISE, NE FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE 1 (një) personel Read More…

[:sq]Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 49, datë 02.07.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës” në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve pranë Read More…

[:sq]Personel kërkimor shkencor, Specialist Biolog Detar[:]

[:sq]POZICIONI I PUNËS: Specialist Biolog Detar Orari i punës: me kohë të pjesshme (1400 ore pune) Koha e punesimit: Qershor 2019 – Dhjetor 2021 Qëllimi i vendit të punës: Të ofrojë mbështetje për anëtarët e ekipit të projektit AFRIMED për të arritur qëllimet e projektit duke kryer punë të saktë dhe në kohë të aktiviteteve të kërkimit shkencor të projektit.
Read More…

[:sq]PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 43, datë 18.06.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR Specialiste e Qendrës Kërkimore Shkencore” pranë Qendrës Kërkimore Shkencore Albanologjike dhe Ballkanistike të FaRead More…

[:sq]Njoftim punesimi – SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 27, datë 04.04.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMARead More…

[:sq]Njoftim punesimi – PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE[:]

[:sq]PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE” Përshkrimi i vendit të punës Përgjegjësi i Sektorit të Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve kontrollon ecurinë e procesit të regjistrimit të studentëve të të gjitha llojeve të kuotave të miratuara. PërgatitRead More…

[:sq]Specialist për raportimin me ASCAL, pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit Institucional[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 47, datë 24.05.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Specialist për raportimin me ASCAL, pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit Institucional, në Universitetin “IsRead More…

[:sq]SPECIALIST AUDIT/JURIST NË SEKTORIN E AUDITIT[:]

[:sq]NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.6 datë 27.04.2018, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të punësimit  të personelit në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektorin e Auditit në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës nRead More…

[:sq]Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 39, datë 07.05.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane     Kandidati i interesuar duhet të plotësojë kriRead More…