Njoftim Punesimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 44, datë 15.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist/Asistent i Rektorit” pranë Sektorin të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e KomRead More…