Bursa Erasmus + studimi për studentë në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani . Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani  në kuadër të Programit Erasmus+ pRead More…

Panairi i Projekteve

Në kuadër të ditëve Erasmus+2021, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë organizoi sot panairin e projekteve, i cili siguroi një vitrinë të gjithë projekteve në zbatim nga UV. Aktiviteti u çel prej Rektorit të UV, Prof. Dr. Roland Zisi, i cili në fjalën e tij të rastit, krahas prezantimit për të pranishmit të qëllimit të këtij aktiviteti, si një mundësi e shkëlqyer pëRead More…

Bursa Erasmus + studimi për studentë në Universiteti Salento (University of Salento) në Itali.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Salento (University of Salento) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë pRead More…

Takim bashkëpunimi i Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me përfaqësues të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, Kosovë.

Rektori i Universitetit” Ismail Qemali” Vlorë, mirëpriti në zyrën e tij, përfaqësues të Universitetit “Kadri Zeka”, të Gjilanit, Prorektorin Xhevdet Thaci dhe Dekanin e Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit, Artan Dermaku. Takimi u fokusua në krijimin e urave të bashkëpunimit mes dy institucioneve të arsimit të lartë. Rektori, Prof. Dr. Roland Zisi, shprehu kënaqRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH)

  Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH) në kuRead More…

Takim pune për projektin KnowHub

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, në datën 19 Tetor pranë Qendrës Kërkimore ShkencRead More…

Takim pune i Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me Rektorin e Hellenic Mediterranean University

Në datën 13 Tetor 2021, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë (UV) Prof. Dr. Roland Zisi zhvilloi një takim pune me Rektorin e Hellenic Mediterranean University (HMU) Prof. Nikolaos Katsarakis. Fillimisht Rektori i UV, Prof. Dr. Roland Zisi informoi Prof. Katsarakis mbi Universitetin e Vlorës, programet e studimit, marrëdhëniet ndërkombëtare etj. si dhe bashkëpunimin e derRead More…

UV mirëpriti stafin akademik Erasmus+ nga Universiteti “Stefan cel Mare” i Suceavë-s në Rumani

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, pati kënaqësinë të mirëpresë më 26-30 Korrik 2021 Z. Mihai Tudor, staf administrativ në Universitetin e “Stefan cel Mare” të Suceavë-s në Rumani i cila realizoi mobilitetin e tij për trajnim në kuadër të programit Erasmus+ pranë Departamentit te Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Vlorës.   UV welcomed Erasmus+ academicRead More…

UV mirëpriti stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, pati kënaqësinë të mirëpresë më 20-24 Shtator 2021 Znj. Corina Mariana Cazan, staf administrativ në Universitetin e Transilvanisë të Brasovit në Rumani e cila realizoi mobilitetin e saj për trajnim në kuadër të programit Erasmus+ pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënjeve me Jashtë në Universitetin e Vlorës. UV welcomed ERead More…

UV mirëpriti stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti Perëndimor i Timisoarës, në Rumani.

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, pati kënaqësinë të mirëpresi më 26-30 Korrik 2021 Znj. Cristina Cojocaru, staf administrativ në Departamentin e Marrëdhënjeve me Jashtë në Universitetin Perëndimor të Timisoarës në Rumani e cila realizoi shkëmbimin e saj për trajnim në kuadër të programin Erasmus+ në Universitetin e Vlorës.     UV welcomed EraRead More…