Anketimet


Janë të ftuar të gjithë studentët që të marrin pjesë në anketimin e hapur në sistem për të dhënë mendimin e tyre lidhur me çështjet problemore që shpesh kthehen në shqetësim për ta. Sapo të logoheni me kodin e studentit dhe password-in tuaj do të keni edhe anketimin që është enkas për çështjet problemore.

Kliko per te bere login: UMS Login