Këstet e pagesës së shkollimit


Zyra e Kancelarisë njofton të gjithë studentët për këstet e pagesës së shkollimit.

Zyra    e    Kancelarisë    njofton    studentët:    

Për të unifikuar pagesat e tarifave mkëste dhe për të shmangugabimet   shikoni tabelën e mëposhtme: 

Master  profesional                 Tarifa  vjetore                        Kësti   i   parë   Kësti   i   dytë   Kësti  i    tretë  
Programi  i    parë     90.000 27.000 33.000 30.000
Programi  i    dytë                        
Infermieri Patologjike 117.000 35.000 42.000 40.000
Infermieri kirurgjike 117.000 35.000 42.000 42.000
Infermieri Pediatrike 117.000 35.000 42.000 42.000
Programe të tjera 108.000 35.000 38.000 35.000

Master  shkencor    

                     Tarifa Vjetore              Kësti   i   parë   Kësti   i   dytë   Kësti  i    tretë  
Programi i parë     132.000 40.000 47.000 45.000
Programi i dytë     158.400 50.000 54.000 54.000

studentet e transferuar nga Universitete u ështeë mbyllur licenca

Bachelor                       Tarifa vjetore     Kësti  i    parë     Kësti  i    dytë     Kësti  i    tretë    
Fakulteti i Shkencave Teknike 110.000 33.000 40.000 37.000
Fakulteti  Ekonomik 100.000 30.000 40.000 30.000
Shëndeti  Publik 235.000 70.000 85.000 80.000
Shkencat  Humane 110.000 33.000 40.000 37000

Master  profesional

                         Tarifa vjetore     Kësti  i    parë     Kësti  i    dytë     Kësti  i    tretë    
Gjuhë  angleze     100.000 30.000 40.000 30.000
Cikli i ulët     100.000 30.000 40.000 30.000

KOHA  E    PAGESËS 

Kësti i parë:      30% kur regjistrohestudenti r bachelor

Kësti    dytë    dhe    i  tretë:    Para    fillimit    të    çdo    sezoni    provimesh    

    

r    Master:

Kësti  i    parë:       30%    kur    regjistrohet    studenti

Kësti    i    dytë:      Në    fillim    të    semestrit        dytë    

Kësti     i    tretë:    Në    fillim    të    vitit    të    dytë    akademik.