Njoftim për të gjithë studetët


Zyra e Kancelarisë njofton të gjithë studentët që nuk kanë paguar tarifën e shkollimit, janë të lutur që ta kryejnë atë sa më shpejt. Ata studentë, të cilët nuk e kanë kryer pagesën e shkollimit nuk do të hyjnë në provim.