Analiza vjetore e Kontrollit të Lartë të Shtetit


Dje më datë 26.01.2015 dhe sot më 27.01.2015, pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në sallën “Rilindja” u zhvillua analiza vjetore e Kontrollit të Lartë të Shtetit si pjesë e bashkëpunimit të ngushtë të KLSH-së me botën akademike. Analiza vjetore po zhvillohet mbi bazat e standarteve Intosaint duke pasur si thelb analizimin e integritetit në nivel institucional.