Sukses në një intervistë pune


Ditën e enjte, datë 22.01.2015, ora 10:00, në sallën C100,  Zyra e Këshillimit të Karrierës zhvillon seminarin me temë “Si të jemi të suksesshëm në një intervistë pune”, me studentët e vitit të tretë dhe studentë të masterit të Fakultetit të Shkencave Teknike. Gjatë javëve në vazhdim do të zhvillojmë këtë seminar edhe me studentë të fakulteteve të tjera.