FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore  Departamenti i Matematikës  Departamenti i Matematikës synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur profesionistët

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE dhe DREJTËSISË

Fakulteti i Shkencave Humane u krijua në 5 dhjetor 2007, para zhvillimit të zgjedhjeve në  universitet mbi bazën e departamenteve ekzistues ndërfakultetorë  të mësuesisë  dhe të  gjuhëv

FAKULTETI I SHËNDETIT

PËRSHËNDETJA PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021   Të dashur studentë! Ju uroj të gjithëve suksese në rrugën që keni nisur! Rruga e formimit si personel shëndetësor është një rrug

FAKULTETI I EKONOMISË

Të dashur studentë të Fakultetit të Ekomomisë, Të respektuar kolegë, Më lejoni t’ju uroj fillimin e një  viti te ri te mbarë akademik në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlor

Historiku i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë u hap në 10 Tetor 1994 me Vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 105, datë 28.02.1994. Fillimisht mësimi filloi si Universiteti Teknologjik I Vlorës “Ismail Qemali”, me tri fakultete — Fakulteti i Tregëtisë, Fakulteti i Inxhinierisë Detare dhe Fakulteti i Infermierisë. Përzgjedhja e këty

Aktivitete

Trajnim i studentëve të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të projektit “Debating Economics” me mbështetjen e Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)

Në datën 26 maj, 2021, ekspertë të Junior Achievement of Albania trajnuan studentë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të projektit “Debating Economics” me mbështetjen

UV mirëpret stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani.

UV mirëpret stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, mirëpriti më 24 maj 2021 Z. Codruț Abdi,  sta

Përshëndetje e Rektorit të UV, prof. Roland Zisi për studentët dhe familjarët e tyre me rastin e fillimit
të vitit akademik 2020-2021


Të dashur sudentë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë,

Të dashur familjarë të studentëve,

Duke qenë të vetëdijshëm se prej disa muajsh po bashkëjetojmë në kushtet e një situate të pazakontë, kushtëzuar nga pandemia botërore Covid-19 do ta nisim vitin akademik 2020-2021 ndryshe nga çdo vit tjetër, por me komunikimin përherë shumë miqësor përmes aplikacioneve online.
Me këtë rast dëshiroj që bashkë me urimin kryesor për shëndet të mirë t'Ju uroj një vit akademik të mbarë e të qetë, me motivimin dhe përkushtimin e duhur për arritjen e objektivave dhe standarteve të duhura akademike.
Sigurimi i shëndetit individual, respektimi me përpikmëri protokollit shëndetësor dhe rëndësia e distancimit social janë qëllimet kryesore të nisjes ndryshe të vitit të ri akademik 2020-2021, pasi shëndeti Juaj qëndron në planë të parë.
Një urim të veçantë dëshiroj t'u adresoj të gjithë ish-maturantëve që, do të nisin një tjetër rrugëtim, tanimë me statusin e studentit në Universitetin "Ismail Qemali",
Duke Ju falenderuar për besimin që na dhatë permes zgjedhjes së Universitetit "Ismail Qemali", Vlorë, bashkë me urimin për një vit sa më të mbarë e të suksesshëm dua t'u garantoj Juve, studentëve të vitit të parë por dhe familjarët e tuaj se unë personalisht, autoritetet drejtuese, të gjithë pedagogët dhe punonjësit e UV, në mënyrë të vazhdueshme kemi evidentuar gjithë shqetësimet tuaja legjitime e njerëzore, lidhur me procesin mësimor në këtë vit të ri akademik. Ju sigurojmë se do të jemi të gjithë bashkë dhe të vendosur, në shërbim të procesit mësimor me qëllim arritjen e objektivave akademike të dëshiruara nga gjithsecili.

Të nderuar studentë dhe prindër,

Ju garantojmë se kalendari akademik i vitit mësimor 2020-2021 në UV dhe standartet akademike nuk do të cënohet dhe nuk do të ndërpritet por do të zbatohet dhe zhvillohet në distancë, përmes procesit mësimor online.
Ju do të ndiqni normalisht leksionet, seminaret, ushtrimet në distancë, do të komunikoni me pedagogët tuaj, sipas planifikimeve që kanë bërë Grupet e Punës të ngritura në çdo Fakultet dhe Departament. Ndërkohë kemi bërë planifikime që edhe grupe të vogla e të reduktuara mund të vijnë e të zhvillojnë veprimtari akademike në klasat e fakulteteve të UV.
Për të garantuar komunikimin tuaj me pedagogët dhe drejtuesit e departamenteve, ju lutemi të aktivizoni adresat tuaja zyrtare personale. Ju do të përditësoheni me njoftimet e publikuara në WEB-in dhe FB e UV, në FB e departamenteve duke kontaktuar përmes aparateve mobile me pedagogët dhe drejtuesit e njësive akademike ku zhvillohen programet tuaja të studimit, sekretaritë mësimore dhe specialistet e shërbimit ndaj studentëve në çdo njësi kryesore.
Sistemi i informacionit i UV është në gadishmëri të plotë, në funksion të rregjistrimit të çdo studenti, sipas orarit të mësimit në distancë , përgatitur nga çdo fakultet dhe departament, në lëndën apo modulin përkatës, të programit të studimit dhe vitit akademik.
Midis nesh duhet të mbizotërojë komunikimi njerëzor dhe ndërveprimi efikas në distancë, pasi vetëm duke qenë pranë njëri-tjetrit, edhe pse jo fizikisht, do të mund ta përballojmë me sukses këtë situatë të pazakontë.

Të dashur studentë,

UV përfaqëson familjen tonë të madhe e cila funksionon përmes standarteve njerëzore, qytetare dhe akademike. Për gjithsecilin prej nesh në të tilla kushte shtohet përgjegjësia për të kryer me devotshmëri të gjitha detyrate parashikuara në kalendarin akademik. Sfidat janë të shumta por me kujdesin dhe përkushtimin e duhur, të gjithë bashkë do t’ja dalim.
Me shpresën që kjo situatë e pazakontë të përfundojë sa më shpejt, dëshiroj t'Ju përcjell përshendetjet solidare të pedagogëve, drejtuesve dhe strukturave të UV për një vit akademik të mbarë e të suksesshëm.

Kujdesuni për veten dhe të afërmit tuaj, duke respektuar protokollin shëndetësor!

Me korrektësi dhe solidarizim për të mbrojtur veten dhe të tjerët, NE DO TJA DALIM të kemi një vit akademik të mbarë dhe cilësor.Rektori i UV
Prof. ROLAND ZISI