njoftime

Konferencë shkencore me titull “Siguria, paqja dhe zhvillimi i qëndrueshëm në botën e trazuar” më datën 12.09.2024

Kolegji AAB në Kosovë në bashkëpunim me në Partneritet me Universitietin e Evropës Juglindore – Maqedoni e Veriut, Šiauliai State University of Applied Sciences – Lituani, University of Applied Sciences – Lituani, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Sakarya University – Turqi dhe Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, organizojnë në datën 12.09.2024 konferencën shkencore me titull “Siguria, paqja dhe zhvillimi i qëndrueshëm në botën e trazuar”. Mund të merrni pjesë me prezencë fizike dhe online.  Pjesëmarrja në konferencë është falas, ndërsa pjesmarrësit do të pajisen me certifikatë, Libri i abstraktëve përmban ISBN, ku do ketë dhe Proceedings me ISBN.

Për më shumë informacione, vizitoni faqen më poshtë.

Linku në gjuhën shqipe: https://aab-edu.net/conference/siguria-paqja-dhe-zhvillimi-i-qendrueshem-ne-boten-e-trazuar/

Linku në gjuhën angleze: https://aab-edu.net/en/conference/security-peace-and-sustainable-development-in-a-troubled-world/