Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.53 datë 04.05.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail QemaliRead More…

MBI ORGANIZIMIN E KONFERENCËS SHKENCORE NDËRKOMBËTARE NË KUADËR TË 65 VJETORIT TË UNIVERSITETI TË TIRANËS

Me rastin e 65-vjetorit të themelimit, Universiteti i Tiranës, organizon Konferencën Shkencore Studentore Ndërkombëtare “Kërkimi shkencor dhe edukimi në prespektivën e studentëve dhe studiuesve të rinj – UT flet me zërin e studentëve”. Konferenca do të mbahet në datat 18-19 Maj 2023 dhe do të jetë multitematike. Afati i fundit për dorëzimin e abstraktit: 10 Maj 2023.
Read More…