“Trajnoni trajnerin për zhvillimin e një biznesi fillestar” – Projekti 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦

Më 24 Shkurt 2023, Universiteti ‘Ismail Qemali”, mori pjesë në kursin e trajnimit të zhvilluar me partnerët e Projektit SUCCESS  në Universitetin Epoka, Tiranë, Shqipëri. Ne trajnimin njëditor moren pjese perfaqesues te Fakultetit te Ekonomise, i cili po e zbaton kete projekt: koordinatorja e projektit Zv.Dekane per Kerkimin Shkencor, Prof.Assoc.Elenica Pjero (Beqiraj) dhe Prof.AssocRead More…

Akademia Diplomatike e Vjenës: Executive Seminars and Summer Course for German Language and Culture in Austria

Jemi të lumtur të njoftojmë kursin e Shkolles se Studimeve Ndërkombëtare te Vjenës për SEMINARE EKZEKUTIVE: STRATEGJIA E NEGOCIIMIT PËR ÇËSHTJE NDËRKOMBËTARE i cili do të zhvillohet online në datat 24 dhe 26 prill 2023 dhe më 8 dhe 10 maj 2023 me pjesëmarrje fizike në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare të Vjenës. Ky seminar i drejtohet profesionistëve që punojnë ose pRead More…